ΠΡΟΣ: Ξενοδοχείο

Παρακαλώ να κάνετε μια κράτηση με τα επόμενα στοιχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
Στοιχεία πελάτη:
Ονομα
Διεύθυνση
Πόλη
Χώρα
Τηλέφωνο
E-mail
   
Κράτηση:
Ημερομηνία Αφιξής
Ημερομηνία Αναχώρησης
Αριθμός ατόμων (ενήλικοι)
Αριθμός παιδιών
Ξενοδοχείο
Διαμονή σε
Γεύματα
Σχόλια:
Παρακαλούμε συμπληρώστε, εκτυπώστε και στείλτε την φόρμα με FAX για να κάνετε κράτηση δωματίου

FAX +3 22860 23177 & 22120

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH